Biophilia 

Zintuiglijke interieurarchitectuur geïnspireerd door de natuur.

Biophilia, letterlijk vertaalt ‘de liefde voor levende systemen’ stelt de relatie met de natuur als menselijke basisbehoefte. Dagelijks contact met de natuur is essentieel voor een vitale leefomgeving. Interieurarchitectuur gebaseerd op Biophilia vermindert stress, bevordert cognitieve functies en creativiteit en heeft een positieve invloed op onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dit betekent meer dan de directe visuele connectie met groen. Net zo belangrijk zijn zintuigen,  geluid, natuurlijke ventilatie, daglicht, temperatuur, materiaalgebruik, dagritme, seizoenen, kleur en hergebruik.

Biophilia Concept en de toekomst

Voorspeld wordt dat veel meer mensen in de  wereld in steden zal leven in de toekomst. Hierdoor is het behouden van de connectie met de natuur van essentieel belang voor het welzijn van de mens.  Dit doen wij door gebruik te maken van bestaande gebouwen en hier de natuurbeleving naar binnen te halen. Op basis van een aantal wetenschappelijke studies kan inmiddels worden aangetoond dat investeren in natuurlijke werk, - zorg,- onderwijsomgeving grote opbrengsten met zich mee kan brengen. Kinderen die in klassen met natuurlijk daglicht en plantenwanden verblijven leren beter, kunnen zich beter concentreren en voelen zich beter.

infographic_plantenenschool.jpg

Zintuigen als richtingaanwijzers

We ervaren de natuur om ons heen met alle zintuigen, we ruiken, proeven, horen, luisteren en zien. De zintuigen vertellen ons veel meer.  Zintuigen zijn richtingaanwijzers en geven aan waar onze behoeftes liggen. Mensen ervaren het als harmonieus en plezierig als de zintuigen in balans zijn. En dat gebeurt precies als er een mooie balans ontstaat tussen orde en variatie, kleurencombinaties en bijzondere vormentaal en groenbeleving in een ruimte. Met onze kennis en intuïtie komen wij tot ontwerpen die verrassen en een nieuwe beleving geven. Denk hierbij aan de akoestiek, het klimaat, visueel ontwerp, geuren en smaken. 

Zintuigen en de werkplek

Door bewust gebruik te maken van werking van de zintuigen kunnen wij de kantoren en werkplekken zodanig inrichten dat mensen zich prettig voelen. We hebben ervaring met innovatieve manier van het werken van nu en de transformatieprocessen van bedrijven en doen dit op een ‘groene’ manier. We zijn creatieve denkers op het gebied van hergebruik en innovatieve Biophilia- oplossingen.